sort proizvodi

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка,бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка, на седници одржаној дана 05.04.2021.године, донео је следеће НАРЕДБЕ I  Овом наредбом утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 часова па док налаже епидемиолошка ситуација. - Неће радити објекти у којима се обављају делатности: 1) пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, и сл.), oсим оних угоститељских објеката који имају отворени део објекта (башту), тако што се могу пружати угоститељске услуге само на отвореном делу објекта, с тим да: – корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће), – запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања, – између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима, – за столом не може седети више од пет особа, – уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, – отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра, – не може се изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) и – радно време је сваког дана од 06.00 до 22.00 часова. II  У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити: 1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке); 2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја; 3) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места, киосци, мењачнице, трафике); 4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности; 5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.); 6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.); 7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), отворена пијаца, 8) радње и продајна места у оквиру отворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.); 10) објекти у којима се пружају услуге у области културе ( биоскопи, музеји, галерије). III  Могу радити без ограничења радног времена: 1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке), 2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, 3) трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране; 4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл. IV   О спровођењу мера стараће се комунална инспекција, инспекцијски и други законом задужени органи. Контрола ће се вршити сваког дана, а свако непоштовање мера повлачи одговорност физичког и правног лица, V   Наредбе објавити на званичном сајту општине Бела Паланка и доставити Општинској управи, ЈП и установама чији је оснивач општина Бела Паланка, Полицијској станици и архиви.                                                                                                Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка                 Преузмите документ овде.  

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка,бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка, на седници одржаној дана 01.04.2021.године, донео је следеће НАРЕДБЕ I Због побољшања епидемиолошке ситуације на територији општине Бела Паланка престаје да важи наредба Штаба за варедне ситуације донета на седници 24.03.2021. о ограничењу радног времена до 13.00 часова Општинске управе, јавних установа и предузећа. Од петка 02.априла 2021.године Општинска управа општине Бела Паланка, ЈКП ''Комнис'', Установа културе ''Ремезијана'', Центар за социјални рад ''Бранко Миловановић Цига'', Народна библиотека ''Вук Караџић'', Туристичка организација Беле Паланке, Установа за спорт ''Спортски центар – Бањица'' радиће до 15.00 часова. Налаже се да се обавештење о радном времену истакне на видном месту Општинске управе, јавних установа и предузећа. II Због побољшања епидемиолошке ситуације престаје да важи наредба Штаба за варедне ситуације, донета на седници 24.03.2021. о омогућавању рада од куће запосленима у Општинској управи општине Бела Паланка, јавним установама и предузећу. Од петка 02.априла 2021.године рад запослених одвијаће се по устаљеном режиму у оквиру Општинске управе, јавних установа и предузећа.   III Наредбе  објавити  на  званичном  сајту  општине  Бела  Паланка и  доставити  Општинској управи, ЈП  и  установама  чији  је  оснивач  општина  Бела  Паланка, Полицијској  станици, Служби за катастар непокретности Бела Паланка, Испостави Републичког завода за здравствено осигурање Бела Паланка,  Испостави Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Бела Паланка, Управи за трезор Бела Паланка, Пошти Бела Паланка, Филијали Националне службе за запошљавање Бела Паланка, Дому здравља Бела Паланка, ЈП ЕПС, Железничкој станици Бела Паланка, Аутобуској станици Бела Паланка и  архиви.

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка,бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка, на седници одржаној дана 24.03.2021.године, донео је следеће НАРЕДБЕ I Због погоршане епидемиолошке ситуације и повећања броја оболелих од заразне болести COVID 19 на територији општине Бела Паланка, радно време Општинске управе општине Бела Паланка, ЈКП ''Комнис'', Установе културе ''Ремезијана'', Центра за социјални рад ''Бранко Миловановић Цига'', Народне библиотеке ''Вук Караџић'', Туристичке организације Беле Паланке, Установе за спорт ''Спортски центар – Бањица'' ограничава се до 13.00 часова, почев од 24.03.2021.године па до даљњег. Налаже се да се обавештење о радном времену истакне на видном месту Општинске управе, јавних установа и предузећа. II Омогућава се рад од куће свим запосленима у јавним установама и предузећу из наредбе 1. код којих то радни процес допушта. III Налаже се појачана и строга контрола лица која имају решења о спровођењу кућне изолације и кућног карантина (самоизолације). IV Налаже се појачана и строга свакодневна контрола свих малопродајних објеката на територији општине Бела Паланка од стране комуналне инспекције и служби Општинске управе општине Бела Паланка. Вршиће се и строга и појачана контрола спровођења противепидемијских мера, као што су ношење заштитних маски и држање физичке дистанце. V У свим објектима у којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице. VI О спровођењу мера стараће се комунална инспекција, инспекцијски и други законом задужени органи. Контрола ће се вршити сваког дана, а свако непоштовање мера повлачи одговорности казнене мере физичког и правног лица. VII Наредбе ступају на на снагу даном доношења односно од 24.03.2021. па до даљњег. VIII Наредбе  објавити  на  званичном  сајту  општине  Бела  Паланка и  доставити  Општинској управи, ЈП  и  установама  чији  је  оснивач  општина  Бела  Паланка, Полицијској  станици, Служби за катастар непокретности Бела Паланка, Испостави Републичког завода за здравствено осигурање Бела Паланка,  Испостави Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Бела Паланка, Управи за трезор Бела Паланка, Пошти Бела Паланка, Филијали Националне службе за запошљавање Бела Паланка, Дому здравља Бела Паланка, ЈП ЕПС, Железничкој станици Бела Паланка, Аутобуској станици Бела Паланка и  архиви. Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка,бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка, на седници одржаној дана 22.03.2021.године, донео је следеће НАРЕДБЕ I   У периоду од 22. марта 2021. године док налаже епидемилошка ситуација, неће радити објекти у којима се обављају делатности: 1) пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.); Ограничења из става 1. ове наредбе не односи се на радно време: 1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, и др.) 2) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа; 3) правних лица и предузетника које врше припрему и достављање хране, као и продају хране „преко шалтера”. II У периоду од 22. марта 2021. године док налаже епидемилошка ситуације, сваког дана у радном времену од 06.00 до 20.00 часова могу радити у објектима у којима се обављају делатности: 1) у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места); 2) пружања занатских и других услуга, 3) области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), 4) приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.). III У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, сваког дана у радном времену од 06.00 до 21.00 часова могу радити у објектима у којима се обављају делатности: 1. трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), киосци, трафике, мењачнице, отворених пијаца, као и радњи и продајних места у оквиру отворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл) 2. у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије). IV Ограничења из претходних наредби се не односe на радно време: 1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), 2) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл. V У радном времену из наредби I, II, III, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице. VI О спровођењу мера стараће се комунална инспекција, инспекцијски и други законом задужени органи. Контрола ће се вршити сваког дана, а свако непоштовање мера повлачи одговорност физичког и правног лица, VII Наредбе објавити на званичном сајту општине Бела Паланка и доставити Општинској управи, ЈП и установама чији је оснивач општина Бела Паланка, Полицијској станици и архиви. Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка Преузмите документ овде.

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка,бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка, на седници одржаној дана 16.03.2021.године, донео је следеће НАРЕДБЕ I  У периоду од среде 17. марта 2021. године до понедељка 22. марта 2021.године до 06:00 часова забрањује се рад свих угоститељских објеката који обухватају продају хране и пића ( ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало ( трговинске и друге радње и продајна места и пијаце ), приређивање посебних и класичних игара на срећу ( кладионице, играонице и сл.), објекти у коме се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге ( козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатности у области културе које подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (биоскопи, музеји, галерије) област спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) II Ограничење из претходног става се не односи на рад: 1) апотека, пољопривредних апотека. бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране; 2) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа. 3) самосталних малопродајних објеката у којима се обавља трговина на мало (продаја штампе, дуванских прерађевина и ситних предмета) којa се обавља тако да купац не улази у објекат (киосци, трафике, мењачнице); 4) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.; 5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, за госте тих објеката; 6) објекти намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима; 7) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања. Ови објекти могу обављати своју делатност до 21:00 час. III  О спровођењу мера стараће се комунална инспекција, инспекцијски и други законом задужени органи. Контрола ће се вршити за време викенда, а свако непоштовање мера повлачи одговорност физичког и правног лица, IV  Наредбе објавити на званичном сајту општине Бела Паланка и доставити Општинској управи, ЈП и установама чији је оснивач општина Бела Паланка, Полицијској станици и архиви. Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка Преузмите документ овде.

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка,бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка, на седници одржаној дана 12.03.2021.године, донео је следеће НАРЕДБЕ I  Од петка 12.марта 2021. године у поноћ до понедељка 15. марта 2021.године до 06:00 часова забрањује се рад свих угоститељских објеката који обухватају продају хране и пића ( ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.) објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало ( трговинске и друге радње и продајна места и пијаце ), приређивање посебних и класичних игара на срећу ( кладионице, играонице и сл.), објекти у коме се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге ( козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатности у области културе које подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (биоскопи, музеји, галерије) област спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) II Ограничење из претходног става се не односи на рад 1) апотека, пољопривредних апотека. бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране; 2) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа. 3) самосталних малопродајних објеката у којима се обавља трговина на мало (продаја штампе, дуванских прерађевина и ситних предмета) којa се обавља тако да купац не улази у објекат (киосци, трафике, мењачнице); 4) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.; 5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, за госте тих објеката; 6) објекти намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима; 7) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања. Ови објекти могу обављати своју делатност до 21:00 час. III  О спровођењу мера стараће се комунална инспекција, инспекцијски и други законом задужени органи. Контрола ће се вршити за време викенда, а свако непоштовање мера повлачи одговорност физичког и правног лица, IV  Наредбе објавити на званичном сајту општине Бела Паланка и доставити Општинској управи, ЈП и установама чији је оснивач општина Бела Паланка, Полицијској станици и архиви. Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка Преузмите документ овде.

Горан Миљковић

Председник општине Бела Паланка

email

Општина Бела Паланка

place Карађорђева 28 Бела Паланка, Србија

local_phone +381 18 855 023, +381 18 856-666

email predsednik@belapalanka.org.rs, sobelapalanka@belapalanka.org.rs

local_printshop 018 855 188

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

​​​​​​​

close
logo
0){ echo $_GET["q"]; }?>">

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %