sort proizvodi

Матичар

ШАЛТЕР 5.  Матичар

НА ОВОМ ШАЛТЕРУ МОЖЕТЕ ДОБИТИ И ИЗВРШИТИ ПРИЈАВУ УЗ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

5.1 Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих,

5.2 Пријавити рођење детета,

5.3 Пријавити закључење брака,

5.4 Пријавити смрт,

5.5 Издавање смртовнице,

5.6 Уверење о слободном брачном стању,

5.7 Накнадни упис у књигу рођених, умрлих,

5.8 Промена личног имена,

5.9 Исправка података у МКР, МКВ и МКУ.

5.1.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ:

- на усмени захтев дати податке о имену и презимену, датуму рођења, венчања и смрти са осталим подацима,

- такса у износу од 200,00 динара на жиро рачун: 840-745151843-03  Општинска такса;

                                350,00 динара на жиро рачун: 840-742221843-57  Републичка такса;

5.2.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА:

- Отпусна листа,

- извод из матичне књиге венчаних за родитеље,

- лична карта ( оба родитеља ),

- уверење о држављанству за родитеље,

- записник о личном имену,

- за ванбрачно рођену децу ( отпусна листа, лична карта, извод из матичне књиге рођених за родитеље и записник о признању очинства ).

НАПОМЕНА: ПРИЈАВА РОЂЕЊА СЕ ОСЛОБАЂА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ.

5.3.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ ЗАКЉУЧИВАЊА БРАКА:

- лична карта,

- извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци,

- уверење о држављанству не старије од 6 месеци.

НАПОМЕНА: ВАНЧАЊЕ СЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНЕ ПЛАЋА 500,00 ДИНАРА, А ВАН ОПШТИНЕ 3.500,00 ДИНАРА

- страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању и међународни извод по Бечкој конвенцији.

5.4.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ СМРТИ:

- потврда о смрти издата од Дома здравља ( 2 примерка ),

- лична карта умрлог и пријавиоца,

- извод из МКР или МКВ и уверење о држављанству са клаузулом о статусу  брачног стања .

5.5.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ СМРТОВНИЦА:

- по личном захтеву се покреће оставински поступак са изводом из МКУ и подацима о наследницима

НАПОМЕНА: СМРТОВНИЦА СЕ ОСЛОБАЂА ОД ТАКСЕ.

5.6.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ:

- потврда о пребивалишу издата од ОУП-а,

- извод из МКР не старији од 6 месеци,

- подаци о женику или невести,

- уверење о слободном брачном стању.

5.7.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА НАКНАДНИ УПИС У МКР И МКУ:

- поднети захтев,

- отпусну листу за дете,

- извод из матичне књиге венчаних,

- уверење о држављантву,

- записник о личном имену,

- потврда да није уписано по месту рођења,

- за ванбрачну децу извод из матичне књиге рођених,

- за родитеље и записник о утврђивању очинства ( ако је  ванбрачно дете ),

- такса у износу од 300,00 динара, Општинска такса 840-745151843-03;

                                350,00 динара, Републичка такса 840-742221843-57;

ЗА МКУ:

- захтев,

- потврда да лице није уписано по месту смрти,

- потврда о смрти Дома здравља,

- извод из МКР или МКВ за умрлог,

- такса у износу од 300,00 динара Општинска такса 840-745151843-03;

                                350,00 динара Републичка такса 840-742221843-57;

5.8.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА:

- захтев странке,

- извод из МКР,

- потврда пребивалишта ( по месту пребивалишта - фотокопија личне карте ),

- извод из МКВ за сву децу рођену у браку,

- уверење о држављанству,

- потврда да лице није под истрагом,

- уверење да лице није кажњавано,

- за малолетну децу потребна је сагласност оба родитеља,

- такса у износу од 300,00 динара Општинска такса 840-745151843-03;

                                350,00 динара Републичка такса 840-742221843-57;

5.9.1 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКЕ ПОДАТАКА У МКР,МКВ И МКУ:

- документ односно извод из МКУ којој је податак погрешно унет,

- документ односно извод из МКУ којој је податак правилно унет,

- захтев странке ( по матичном месту ),

- извод из МКР,МКВ и МКУ.

- такса 300,00 динара Општинска такса 840-745151843-03;

            350,00 динара Републичка такса 840-742221843-57;

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ЈЕ ГРЕШКА СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА, ОСЛОБАЂА СЕ ТАКСА.

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right