sort proizvodi

OПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК OПШТИНСКЕ УПРАВЕ

АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ, дипл. правник
тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб: 069/1022201
e-mail: nacelnik.uprave@belapalanka.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Руководилац одељења: Соња Ђорђевић, дипл. економиста
тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб: 062/255759
e-mail: nacelnik.finansija@belapalanka.org.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ,

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: Александра Деспотовић дипл.економиста

тел: 018/855-023; 018/855-111

факс:018/855-188

моб: 063/420-786

e-mail: despotovicaleksandra90@gmail.com

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЋЕВИНАРСТВО, 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: Небојша Николић, дипл. економиста
тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб: 063/1029959
e-mail: odeljenje.urbanizam.bp@gmail.com

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНО – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Руководилац одељења: Јасмина Голубовић, дипл. инжењер пољопривреде
тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб.: 063/1028823
е-mail: jasminagb@gmail.com

 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Шеф одсека: Јована Видановић, дипл. правник
тел: 018/855-023
факс:018/855-188

моб:063/8743598

е-mail: lpa@belapalanka.org.rs

 

ОДСЕК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Биљана Миленковић, дипл. инжењер заштите на раду

тел:018/855-023

Факс:018/855-188

моб:062/8853081

e-mail: projektni.tim@belapalanka.org.rs

 

СОЊА ЂОРЂЕВИЋ - руководилац Одељења за буџет и финансије, лице за поступање по захтеву за слободан приступ инфомацијама од јавног значаја и лице овлашћено за руковање подацима на основу Закона о заштити података о личности

 

тел: 018/855-023
факс:018/855-188
моб: 062/255759
e-mail: nacelnik.finansija@belapalanka.org.rs


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЉОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОДЛУКА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

ПОСЛОВНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right