sort proizvodi

Овера потписа, рукописа и преписки

ШАЛТЕР 3.   Овера потписа, рукописа и докумената

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ОВЕРУ:

3.1 ОВЕРА ДОКУМЕНТА:

- фотокопирана документа издата на територији Републике Србије и оригинал на увид,

- такса за овере износи:

                100,00 динара на жиро рачун: 840-745151843-03 ,  сврха: накнада за услуге,  Прималац Општина Бела Паланка,  позив на број 97    71-009

                260,00 динара на жиро рачун: 840-742221843-57 , сврха: административна такса, Прималац: Буџет Републике Србије,   позив на број 97  71-009,

3.2 ОВЕРА ПУНОМОЋЈА:

- присуство лица које потписује пуномоћје,

- важећа лична карта ( донети на увид ),

- такса за овере износи:

                 100,00 динара на жиро рачун: 840-745151843-03,  сврха: накнада за услуге, Прималац Општина Бела Паланка, позив на број 97   71-009,

                 260,00 динара на жиро рачун: 840-742221843-57, сврха: административна такса, Прималац Буџет Републике Србије, позив на број 97  71-009,

3.3 ОВЕРА ПОТПИСА:

- документ и потписници лично са важећом личном картом

- такса од једног полу табака 100,00 динара,

3.4 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ:

- на захтев дати личне податке и образац уверења о држављанству,

-такса износи:

                    200,00 динара на жиро рачун: 840-745151843-03, Општинска такса

                    610,00 динара на жиро рачун: 840-742221843-57, Републичка такса,

3.5 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗДРЖАВАЊУ :

- захтев и изјава странке,

- потврда о незапослености,

- за запослена лица потврда о личним примањима,

- одрезак од пензије,

- потврда о катастарском приходу,

- такса износи:

                       100,00 динара на жиро рачун: 840-745151843-03   Општинска такса,

                       200,00 динара на жиро рачун: 840-742221843-57   Републичка такса.

3.6 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ОВЕРУ ПОТВРДЕ О ЖИВОТУ:

- образац потврде,

- лична карта или пасош,

НАПОМЕНА: ОСЛОБОЂЕНО ОД ТАКСЕ.

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right