sort proizvodi

Израда ПДР-а индустријске зоне "Мурица 2" у Белој Паланци

Општина Бела Паланка и фирма „Архиплан“ д.о.о. (као обрађивач), започели су израду Плана детаљне регулације, чију реализацију финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС. 

Индустријска зона "Мурица2" је укупне површине 4ха. Од главне петље нове трасе Коридора 10 удаљена је свега 200 м, налази се у непосредној близини Индустријске зона „Мурица 1“ у којој је у току инфраструктурно опремање, а од индустријске зоне „Балван“ удаљена је 2,5 км. Реализацијом овог пројекта обезбеђује се одрживи развој недовољног региона и побољшање квалитета живота становника околних општина и унапређење амбијента за пословање, развој и спровођења политика социјалне инклузије и запошљавање.

Реализација Пројекта Израда Плана детаљне регулације индустријске зоне "Мурица 2" у Белој Паланци започета је у септембру 2015.године, а реализоваће се у периоду од 15 месеци кроз следеће активности:

1. Доношење Одлуке о изради Студије о процени утицаја на животну средину

2. Доношење Одлуке о формулацији Плaна детаљне регулације

3. Спровођење јавних набавки

4. Прибављање катастарских и топографских мапа

5. Припрема преднацрта ПДР-а

6. Израда нацрта Студијео процени утицаја на животну средину

7. Медијско оглашавање

8. Рани Јавни увид

9. Добијање услова и сагласности од надлежних институција

10. Припрема нацрта ПДР-а

11. Јавне расправе о ПДР-у

12. Јавне расправе о Извештају Студије о процени утицаја на животну средину

13. Припрема ПДР-а (предлог)

14. Усвајање ПДР-а од стране Скупштине

 

Израда овог плана биће значајна јер:

- утиче на привлачење нових инвеститора, а постоје и заинтересовани инвеститори који би улагали у индустријске капацитете на поменутој локацији.

- постиже се усаглашеност са европским нормативима и стандардима у области планирања и уређења простора ради стварања услова за прекограничну и међународну сарадњу и укључивање Републике Србије у процесе европских интеграција.

- утиче на повећање друштвене укључености на тај начин што се развојем инфраструктуре побољшавају услови за отварање мањих и средњих предузећа у индустријској зони што утиче на повећање запослености и смањење сиромаштва.

- утиче на развој инфраструктуре и доприноси одрживом економском развоју, побољшању животног стандарда, смањењу сиромаштва, повећању запослености и равномерном регионалном развоју.

Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана, од 28. април 2016. године до 12. маја 2016. године.

Састанак са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима о концептуалном оквиру просторног плана одржан је 08. Јула 2016. године.

Сва питања, сугестије и примедбе везане за пројекат инвеститори и шира јавност могу послати на е-маил: sobelapalanka@belapalanka.org.rs

Питања постављена за време раног јавног увида и јавног увида, као и наши одговори  на сва постављена питања биће објављени на “wеб” страни након истека раног јавног увида, односно јавног увида.


ДОКУМЕНТА

1. Одлука о изради ПДР-а

2. Оглас РЈУ

3. Текстуални део ПДР-а Мурица 2 РЈУ

4. Графички прилог - Постојећа претежна намена површина у оквиру планског обухвата

5. Графички прилог - Положај обухвата плана у односу на шире окружење

6. Графички приказ - Планирана претежна намена у оквиру планског обухвата

7. Записник комисије РЈУ

8. Извештај РЈУ

9. Записник са састанка са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима РЈУ

10. Нацрт ПДР-а индустријске зоне Мурица 2

11. Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације индустријске зоне “Мурица 2”

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right