sort proizvodi

Најновије вести и обавештења

by

Одлука о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину

Одлука о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину

by

ДРЖАВА ДАЈЕ БЕСПОВРАТНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАДУ УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19

Председник Србије Александар Вучић, Влада Републике Србије и надлежна министарства улажу све напоре како би се очувала угоститељска делатност и туристичка индустрија због потешкоћа у пословању  због епидемије болести COVID-19. У вези с тим омогућена је помоћ државе у виду минималне зараде за раднике у туризму и угоститељству.  Средства утврђена Програмом распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 додељују се бесповратно. Средстава се додељују у висини од 30.367,00 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец октобар и поднео одговарајућу пореску пријаву. Министарство финансија отворило је наменске подрачуне за сваки привредни субјекат који испуњава критеријуме из Програма подршке. Наменски подрачуни су отворени у  оквиру Консолидованог рачуна буџета општине Бела Паланка, за које је налоге дао председник општине Горан Миљковић. Укупно уплаћена средства за 17 привредних субјеката износе 1.336.148,00 дин. Основни циљ давања бесповратних субвенција је очување запослености у туризму и угоститељству, као и обезбеђивање услова за опоравак и планирање туристичке индустрије за следећу сезону.

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка, бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011.године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка дана 16.12.2020.године доноси следеће Н А Р Е Д Б Е I  У периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 18. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.**

by

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2021.ГОДИНУ; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРАН МИЉКОВИЋ ПРЕДСТАВИО ОДБОРНИЦИМА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

На 5.седници СО Бела Паланка усвојен је буџет општине Бела Паланка за 2021.годину. Према овој одлуци, укупни приходи и примања буџета по свим изворима финансирања утврђују се у износу од 719 милиона 25 хиљада и 651 динар. У истом износу утврђени су и сви расходи општине Бела Паланка у наредној години. ’’2020. година је била тешка због епидемиолошке ситуације, али смо ми упркос томе успели да реализујемо 90 посто инфраструктурних пројеката. Такође смо успели да одржимо нормалан ниво рада свих индиректних и директних корисника буџета општине Бела Паланка. И буџет за 2021. годину смо планирали тако да успемо да одржимо нормално функционисање свих корисника буџета. Издвојили смо и средства за трошкове потребне за борбу против пандемије, али смо планирали и реализацију бројних капиталних пројеката на територији општине.’’, рекао је председник општине Бела Паланка Горан Миљковић образлажући буџет општине. Миљковић је најавио реализацију значајних пројеката у 2021.години. ''Захваљујући великој подршци председника Србије Александра Вучића, Бела Паланка ће у наредној години, уз помоћ Владе РС и надлежних министарстава, реализовати капиталне пројекте од значаја за све грађане. Најзначајнији пројекат у 2021.години је пројекат реконструкције водоводне мреже у Белој Паланци у вредности од 234 милиона динара. Овај пројекат реализује Општина Бела Паланка заједно са Канцеларијом за управљање јавним улагањима и уз помоћ средстава из кредита Светске банке. Заменићемо све старе азбестне цеви и осигурати висок квалитет пијаће воде за суграђане.Такође ћемо извршити и реконструкцију водозахвата на Врелу. Други значајан пројекат који ћемо реализовати је комплетна реконструкција Дома здравља, а вредност пројекта је 120 милиона динара. Очекује нас и реконструкција 11 сеоских амбуланата. Пре три месеца потписао сам уговор са Министарством државе управе и локалне самоуправа у вези реализације пројекта замене јавне расвете у Белој Паланци и свим селима. Вредност ове инвестиције, која ће донети велику уштеду у потрошњи електричне енергије, је око 80 милиона динара. Морам да поменем и пројекат реконструкције и доградње Културно-туристичко-едукативног центра Врело, који је веома значајан за унапређење туристичке понуде нашег места. Надам се да ће се епидемиолошка ситуација смирити како би све ове, већ одобрене пројекте, могли да реализујемо у 2021.години.‘’- истакао је Миљковић, који је додао да локално руководство и даље активно ради на откупу земљишта у индустријским зонама ради довођења инвеститора, али и изградње фабрике од стране компаније ТГРС. Општина ради на изради пројекта изградње станова за младе брачне парове, као и на изградњи станова за социјално-угрожене породице. И даље ће се улагати у пољопривреду и пољопривредници ће добијати субвенције од стране општине, нарочито млади пољопривредници, који све више показују интересовање за субвенције локалне самоуправе.  Опредељена су средства у буџету и за санацију сеоских путева као и за решавање водоснабдевања у многим селима. Миљковић је на седници СО истакао важност израде пројектно-техничке документације за будућу реализацију пројеката. ’’Издвојили смо средства за израду пројектно-техничке документације за многе пројекте како бисмо били спремни да конкуришемо код надлежних фондова и министарстава. У питању је пројекат реконструкције трибина на фудбалском стадиону и изградња музеја који ће бити посвећен Рајку Митићу, затим пројекти изградње канализационе мреже у Црвеној Реци, Моклишу и Насељу Долац, затим пројекат реконструкције водовне мреже у МЗ Моклише и МЗ Сињац.'' - истакао је Миљковић. На 5. седници СО Бела Паланка усвојени су програми пословања за 2021.годину: ЈКП ’’Комнис’’, Туристичке организације Беле Паланке, Народне библиотеке ’’Вук Караџић’’, Установе за спорт ’’Спортски центар Бањица’’ и Установе културе ’’Ремезијана’’. За вршиоца дужности директора Установе за спорт ’’Спортски центар Бањица’’ поново је изабрана Милица Игић.

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка, бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011.године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка дана 10.12.2020.године доноси следеће Н А Р Е Д Б Е I У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка доноси наредбу да објекти Предшколске установе ''Драгице Лаловић'': објекат ''Изворчић'' и објекат ''Дечја Радост'' у Белој Паланци и издвојена одељења у Долцу и Црвеној Реци, и даље буду затворени до 21.12.2020.године.  II Наредбе  објавити  на  званичном  сајту  општине  Бела  Паланка и  доставити  Општинској управи, ЈП  и  установама  чији  је  оснивач  општина  Бела  Паланка, Полицијској  станици  и  архиви. Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка

by

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бела Паланка, бр. 011-11/2011-I од 29.03.2011.године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Бела Паланка дана 04.12.2020.године доноси следеће Н А Р Е Д Б Е I  У периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова. Ограничење из става 1. ове наредбе се не односи се на радно време: 1) апотека, пољопривредних апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у 1.ставу ове наредбе, као и суботом и недељом; 2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом; 3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове наредбе, као и суботом и недељом; 4)  ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом; 5) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова; 6) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова. II Наредбе  објавити  на  званичном  сајту  општине  Бела  Паланка и  доставити  Општинској управи, ЈП  и  установама  чији  је  оснивач  општина  Бела  Паланка, Полицијској  станици и  архиви. Штаб за ванредне ситуације општине Бела Паланка

Претражите вести

Горан Миљковић

Председник општине Бела Паланка

email

Општина Бела Паланка

place Карађорђева 28 Бела Паланка, Србија

local_phone +381 18 855 023, +381 18 856-666

email predsednik@belapalanka.org.rs, sobelapalanka@belapalanka.org.rs

local_printshop 018 855 188

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

​​​​​​​

close
logo


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 25


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 47


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 66


Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Undefined index: search_modal in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/belapalanka.org.rs/httpdocs/content/themes/saCity/views/includes/modal/searchModal.php on line 88

  • keyboard_arrow_right